• 240 078 - 6

  • 498 104

  • 240 022,240 039,240 090

  • Description slide 4

Dieselový rušeň je jedným z najobvyklejších trakčných vozidiel na súčasnej železnici, 

ktoré je poháňané naftovým motorom. Nahradil skôr používané parné rušne, a to najmä na 

menej frekventovaných tratiach, kde neprebehla elektrifikácia. Okrem klasických 

dieselových rušňov existujú aj motorové vozne.

Prenos výkonu[upraviť | upraviť zdroj]

Veľkým konštrukčným problémom je prenesenie veľkého výkonu hnacieho motora na kolesá vozidla v širokom rozsahu prevádzkových režimov. Preto sa pri trakčných koľajových vozidlách resp. na lokomotívach používajú rôzne systémy na prenos výkonu.

Elektrický prenos výkonu 

Najpoužívanejší je elektrický prenos výkonu. Umožňuje relatívne ľahkú reguláciu chodu, 

ktorá je uskutočňovaná vždy v elektrickej časti pohonu. Elektrické motory sa tiež dajú 

dobre využívať aj na elektrodynamické brzdenie. V rušni netreba mať ani mechanickú 

prevodovku, ani spojku. V takej lokomotíve je spaľovací motor, obvykle ide o naftový 

motor, pevne spojený s elektrickým generátorom, ktorý vyrába elektrickú energiu na 

pohon vozidla vlastnými trakčnými elektromotormi. Využíva ho napríklad rušeň r. 753 alebo 

prototypový motorový vozeň r. 860. Niektoré rušne môžu mať na spoločnom hriadeli umiestnené 

dva rôzne elektrické generátory, pričom jeden z nich slúži ako zdroj trakčnej energie 

(obvykle jednosmerný generátor) a druhý napr. na elektrické vykurovanie vlaku (obvykle ide o alternátor).

 

Hydrodynamický prenos výkonu

Hydrodynamický prenos výkonu sa odohráva v hydrodynamickom meniči. 

Hydrodynamický menič je vlastne spojenie olejového čerpadla s olejovou turbínou. 

Rušne tohoto typu majú obvykle mechanickú prevodovku. Menič nahradzuje mechanickú 

spojku, niekedy len pre nižšie rýchlosti. Používa sa v niektorých posunovacích 

rušňoch, alebo vo výkonnejších motorových vozňoch.

 

Mechanický prenos výkonu

Mechanický prenos výkonu je vo svojom princípe veľmi podobný 

mechanickým pohonom používaných u väčšiny cestných motorových vozidiel – 

sústava obsahuje: bežný naftový motor, mechanickú prevodovku, mechanickú 

spojku medzi hnacím a hnaným hriadeľom. Využíva sa v menších posunovacích 

rušňoch alebo motorových vozňoch s malým výkonom.

 

Hybridné riešenia

Občas sa objavujú rôzne hybridné riešenia, ako je napríklad elektromechanický 

prenos výkonu použitý v Slovenskej strele, alebo hydromechanický prenos výkonu.

f t g
Copyright © 2022 trainfoto.6f.sk - xs web design